Struktura wypłacanych emerytur według długości okresu wysługi – stan na czerwiec 2018 r.