Struktura wypłacanych emerytur według długości okresu wysługi – stan na grudzień 2018 r.