Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na grudzień 2018 r.