Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na czerwiec 2018 r.