Liczba świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZER MSWiA w latach 2005-2017 - stan na 31 grudnia.