Przeciętna liczba świadczeń i przeciętna wysokość świadczenia emerytalno-rentowego w podziale na rodzaje świadczeń - stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 5.