Struktura według wieku osób pobierających renty inwalidzkie – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 13.