Struktura według wieku osób pobierających emerytury – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 12.