Struktura emerytur i rent według okresu ich pobierania – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 11.