Informacja o przeciętnej długości okresu wysługi emerytalnej ogółem, wysługi emerytalnej z tytułu służby i okresów innych niż służba – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 9.