Struktura wypłacanych rent inwalidzkich wg grup inwalidzkich - stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 8.