Struktura wypłacanych emerytur według długości okresu wysługi – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 7.