Struktura wypłacanych świadczeń według wysokości świadczenia - stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 6.

 

Wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniami zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami.