Szkolenia przedstawicieli komórek kadrowych Policji - Aktualności - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Szkolenia przedstawicieli komórek kadrowych Policji

Trwają intensywne szkolenia przedstawicieli komórek kadrowych Komend Wojewódzkich, Miejskich oraz Powiatowych Policji. Spotkania mają na celu przybliżanie przepisów prawnych, związanych z przyznawaniem świadczeń emerytalno-rentowych z zaopatrzenia emerytalnego.

Podczas spotkań doświadczeni przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wyjaśniają przepisy oraz wskazują jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej, a także wymagane zaświadczenia. Udzielają również odpowiedzi na pytania, z którymi funkcjonariusze służb mundurowych najczęściej zwracają się do przedstawicieli komórek kadrowych.

Dodatkowo uczestnicy spotkania, oprócz materiałów szkoleniowych, otrzymują ulotki, które zawierają najważniejsze informacje z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych przyznawanych z zaopatrzenia emerytalnego.