Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno Rentowy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA jest państwową jednostką budżetową, odrębną od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została utworzona w celu zapewnienia obsługi realizacji zadań organu emerytalnego, tj. Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Istnieje od dnia 1 stycznia 1995 r. Posiada strukturę organizacyjną na terenie całego kraju.
Pracami tej jednostki kieruje Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który jest organem nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym zadaniem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członkom ich rodzin oraz dokonywanie wypłat pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zapewnia również obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Punkt Obsługi Klienta

ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

tel: 22 60 28 888
e-mail: klient@zer.mswia.gov.pl

Poniedziałek: 8.15-18.00
Wtorek-Piątek: 8.15 - 16.00

 

 

 

emerytury i renty na 5 dnia miesiąca

Polecamy