Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno Rentowy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA jest państwową jednostką budżetową, odrębną od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została utworzona w celu zapewnienia obsługi realizacji zadań organu emerytalnego, tj. Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Istnieje od dnia 1 stycznia 1995 r. Posiada strukturę organizacyjną na terenie całego kraju.
W Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA zatrudnionych jest obecnie 435 osób. Pracami tej jednostki kieruje Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który jest organem nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym zadaniem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin oraz dokonywanie wypłat pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zapewnia również obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Adres Zakładu

ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Kontakt

tel: 22 602-83-53
fax: 22 825-49-79
e-mail: zer@zer.mswia.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta

ul. Pawińskiego 17/21

tel: 22 602-81-36;
22 602-81-92

Poniedziałek: 8.15-18.00
Wtorek-Piątek: 8.15 - 16.00

emerytury i renty na 5 dnia miesiąca

Polecamy